دانلود مقاله مقایسه رفتاری جامعه دینی با جامعه لائیك ( بی دین)

سی سال پیش كه انقلاب شد بعد از سقوط رژیم طاغوطی شاهنشاهی حكومتی برقرار شد كه متكی به آموزش های اسلامی و رهبرانی بود كه مردم از آنها تبعیت می كردند . ایدئولوگ هایی مثل آیت الله طالقانی و آیت الله مرتضی مطهری بودند كه سعی می كردند به مردم یاد بدهند كه اسلام یعنی اخلاق و مسلمان یعنی یك فرد اخلاقی . الان مردم آنطور كه قبلا از روحانیون تبعیت می كردند تبعیت نمی كنند . امام خمینی در یك جا می گوید : " در ایران مسلمان هست ولی اسلام نیست ولی در غرب اسلام را دیدم اگر چه مردم مسلمان نیستند. "   .
عامل اصلی این حرکت رو به جلو و تخریبی را باید سیاست های غلط و دروغ هایی که عده ای به اسم دین به خورد جامعه می دهند، بدون اینکه به عوارض آینده  آن فکر کنند ، دانست. وقتی مردم  می بینند که یک اقایی امده و به اسم خدا و پیغمبر و امام زمان تا می تواند وعده و وعید های دروغین می دهد و روز بروز جامعه را به سمتی می برد که فقیر فقیر تر و پولدار پولدارتر می شود نمیتوان انتظار داشت که در ان جامعه ایمان به خدا وجود داشته باشد

لائیک

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه رفتاری جامعه با دین با جامعه لاییک