دانلود سوالات کنکور رشته کامپیوتر

در این پست دو سری سوال وجو دارد که یک سری آن سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی است و سری دیگر سوالات کارشناسی ارشد  رشته کامپیوتر است

این عکس تزئینی است

معرفی نسل جدید کنکوری ها

برای دانلود بر روی لینک دانلود کلیک کنید

کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۸۶ دانلود
کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۸۵ دانلود
کنکور کاردانی به کارشناسی(علمی کاربردی) دانلود
کنکور کاردانی به کارشناسی سراسری ۱۳۸۱ دانلود
کنکور کاردانی به کارشناسی سراسری  ۱۳۸۲ دانلود
کنکور کاردانی به کارشناسی سراسری ۱۳۸۳ دانلود
کنکور کاردانی به کارشناسی سراسری  ۱۳۸۵ دانلود
کنکور کاردانی به کارشناسی عمومی دانلود
کنکور کاردانی به کارشناسی آزاد ۱۳۸۱ دانلود
کنکور کاردانی به کارشناسی آزاد ۱۳۸۲ دانلود
کنکور کاردانی به کارشناسی آزاد ۱۳۸۳ دانلود
کنکور کاردانی به کارشناسی آزاد ۱۳۸۴ دانلود

این پست متعلق به سایت www.hasanbook.blogfa.com است